Συλλογές
Τίτλος Θεμελιώδη αξιώματα της θεωρίας της εργασίας
Δημιουργός Κόκκαλης, Αλεξ. Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 17-48
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1958
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση