Συλλογές
Τίτλος The family in India
Δημιουργός Bardis, Panos D.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 73-76
Γλώσσα en
Ημερομηνία έκδοσης 1958
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση