Συλλογές
Τίτλος Ο κοινός πνευματικός πολιτισμός στοιχείον ενότητος των Ευρωπαϊων
Δημιουργός Παπαχατζής, Γεώργιος.Μ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 113-131
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1958
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση