Συλλογές
Τίτλος Επέκτασις της νέας Γεωμετρικής Μεθόδου εν τη προκρίσει δι'εμμέσου Συναλλάγματος
Δημιουργός Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 515-542
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1958
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση