Συλλογές
Τίτλος Το Expansion Effect εις τας υπανάπτυκτους χώρας
Δημιουργός Καλόγρης, Κωνσταντίνος Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 98-109
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1959
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση