Συλλογές
Τίτλος Συμβολή εις την θεωρίαν της εγγείου προσόδου
Δημιουργός Κολόμβος, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 485-522
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1959
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση