Συλλογές
Τίτλος Η ροπή προς ρευστότητα και αι συναλλαγαί ανοικτής αγοράς
Δημιουργός Θάνος, Κώστας Ανδρ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 1-13
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1960
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση