Συλλογές
Τίτλος La revolutions industrielle en Suisse
Δημιουργός Babel, Antony
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 103-105
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1960
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση