Συλλογές
Τίτλος Έκθεσις επί των Πεπραγμένων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά το έτος 1960
Δημιουργός Χέλμης, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 493-526
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1961
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση