Συλλογές
Τίτλος Επιτεύγματα του ελληνικού εξηλεκτρισμού και συμβολή αυτού εις την ανάπτυξιν της Εθνικής μας Οικονομίας
Δημιουργός Αποστολάκις, Γεώργιος Εμμ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 363-385
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1962
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση