Συλλογές
Τίτλος Έκθεσις επί του Ισολογισμού έτους 1961 της Τραπέζης Ελλάδος
Δημιουργός Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 417-440
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1962
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση