Συλλογές
Τίτλος Επένδυσις εις τον ανθρώπινον παράγοντα και οικονομική ανάπτυξις
Δημιουργός Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 841-858
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1962
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση