Συλλογές
Τίτλος Γεώργιος Ιωαν. Μαλάνος (1919-1962)
Δημιουργός Παπανδρέου, Ανδρέας Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 905-906
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1962
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση