Συλλογές
Τίτλος The future of the marketing terminology
Δημιουργός Zevgarides, Spyros
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 939-946
Γλώσσα en
Ημερομηνία έκδοσης 1962
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση