Συλλογές
Τίτλος Έκθεσις του Διοικητού κου Ξεν.Ε.Ζολώτα επί του Ισολογισμού της Τραπέζης Ελλάδος του έτους 1962
Δημιουργός Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 365-424
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1963
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση