Συλλογές
Τίτλος Έκθεσις του Διοικητού κου Δημ.Χέλμη επί του Ισολογισμού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος του έτους 1962
Δημιουργός Χέλμης, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 425-442
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1963
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση