Συλλογές
Τίτλος Οργανωτική επιστήμη ένας νέος κλαδος της γνώσεως
Δημιουργός Θεοδωρόπουλος, Θεμ. Κ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 689-748
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1963
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση