Συλλογές
Τίτλος Price determination in public Enterprise: the marginal cost controversy and other relevant issues
Δημιουργός Lenoudia, P.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 749-764
Γλώσσα en
Ημερομηνία έκδοσης 1963
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση