Συλλογές
Τίτλος Σταθερότης τιμών και ουδέτερον χρήμα
Δημιουργός Φίλιας, Βασίλειος Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 963-977
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1963
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση