Συλλογές
Τίτλος Μέγαρον Ένθα προσωρινώς στεγάζεται η Σχολή
Εναλλακτικός τίτλος οδός Γ. Αινιάνος 2 (πάροδος οδού Πατησίων)
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 589.8 KB
σ. 9
Γλώσσα el
Κάλυψη 1927-1928
Ημερομηνία έκδοσης 1928
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών