Συλλογές
Τίτλος Η εν Αθήναις Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Δημιουργός Τουρνάκης, Ιωάννης Ε.
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 2.217.4 KB
σ. 11-17
Γλώσσα el
Κάλυψη 1927-1928
Ημερομηνία έκδοσης 1928
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών