Συλλογές
Τίτλος Περί της φιλοσοφίαν της ιστορίας Marx-Spengler-Toynbee
Δημιουργός Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 401-469
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1966
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση