Συλλογές
Τίτλος Αι χρήσεις των υποδειγματικών (models) εις την επιχειρηματικήν διοίκησιν
Δημιουργός Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 533-545
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1966
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση