Συλλογές
Τίτλος Παρατηρήσεις τινές επί της οικονομικής αναπτύξεως και του εξωτερικού δημόσιου χρέους
Δημιουργός Μάντικας, Αγαμέμνονας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 589-603
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1966
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση