Συλλογές
Τίτλος Στρατηγική διενεργείας δημοσίων επενδύσεων προς επιτάχυνσιν της οικονομικής αναπτύξεως
Δημιουργός Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 201-237
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1968
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση