Συλλογές
Τίτλος Η σημασία της επιστημονικής ερεύνης δια τον τουρισμόν
Δημιουργός Λογοθέτης, Μιλτιάδης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 239-246
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1968
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση