Συλλογές
Τίτλος La statistica come metodologia delle scienze sociali
Δημιουργός Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 247-251
Γλώσσα it
Ημερομηνία έκδοσης 1968
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση