Συλλογές
Τίτλος La statistica come metodologia delle scienze sociali
Δημιουργός Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 253-256
Γλώσσα it
Ημερομηνία έκδοσης 1968
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση