Συλλογές
Τίτλος Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος κου. Δημητρίου Ν. Γαλάνη εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού του έτους 1967
Δημιουργός Γαλάνης, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 257-329
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1968
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση