Συλλογές
Τίτλος Η θεωρητική και η πρακτική σπουδαιότης της επιστήμης της εργασίας της ανθρώπινης δραστηριότητας δια την Ελλάδα και δι'ολόκληρον την ανθρωπότητα καθιστά αναγκαία την ίδρυσιν ειδικής έδρας εις τα πανεπιστήμια και τας ανωτάτας σχολάς
Δημιουργός Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 29-43
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1971
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση