Συλλογές
Τίτλος Η Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Εναλλακτικός τίτλος Μαράσλειον Μέγαρον Λεωφόρος Κηφισίας
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 606.5 KB
σ. 77
Γλώσσα el
Κάλυψη 1927-1928
Ημερομηνία έκδοσης 1928
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών