Συλλογές
Τίτλος Υπολογιστική πολυπλοκότητα και ασυμμετρία πληροφόρησης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Δημιουργός Κουτσούκος, Νικόλαος Θ.
Συντελεστής Αρβανίτης, Στυλιανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 298σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 κατέδειξε ότι τα πιστωτικά παράγωγα, όπως τα CDOs και τα CDSs, συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην εκδήλωση αλλά και την επέκταση αυτής. Η ασυμμετρία πληροφόρησης είναι έκδηλη στο χρηματοοικονομικό τομέα οδηγώντας σε στρεβλώσεις της λειτουργικότητάς του και σε αυξημένα κόστη για την αντιμετώπισή της. Η χρήση πιστωτικών παραγώγων, όπως τα CDOs και τα CDSs, θεωρείται πως παρέχει καλύτερη πληροφόρηση μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων αμβλύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα κόστη της ασυμμετρίας πληροφόρησης. Στην παρούσα εργασία εισάγουμε την έννοια της υπολογιστικής πολυπλοκότητας και δείχνουμε πώς η ύπαρξή της στα χρηματοοικονομικά παράγωγα οξύνει το πρόβλημα της ασυμμετρίας πληροφόρησης. Δείχνουμε πως οι κατασκευαστές χρηματοοικονομικών παραγώγων μπορούν να παραποιήσουν παράγωγα προς ίδιον όφελος και βεβαιώνουμε πως η περιορισμένη υπολογιστική ισχύς των επενδυτών τους καθιστά ευάλωτους στις επιδιώξεις των κατασκευαστών των παραγώγων για υψηλότερα κέρδη.
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Πληροφόρηση
Χρηματοπιστωτική πολιτική
Οικονομικές συναλλαγές
Οικονομικές επιστήμες
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Αγορά συναλλάγματος
Ημερομηνία έκδοσης 01-2011