Συλλογές
Τίτλος Ασύμμετρη πληροφόρηση και τραπεζικός τομέας
Δημιουργός Καμμάς, Παντελής
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 61σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομικό υπόδειγμα
Χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Τραπεζικό σύστημα
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Επενδύσεις
Κεφαλαιαγορά
Προσφορά και ζήτηση
Τόκος
Τράπεζα επενδύσεων
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Τράπεζα
Ημερομηνία έκδοσης 12-2000