Συλλογές
Τίτλος Η ζήτηση για τσιγάρα στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται, οι βραχυχρόνιες και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις των αντικαπνικών εκστρατειών
Δημιουργός Λυχναράς, Βασίλειος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ζανιάς, Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 65σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Κατανομή του εισοδήματος
Καπνοβιομηχανία
Κίνδυνος για την υγεία
Εγχώρια κατανάλωση
Στατιστική
Πρόσοδος γεωργικής εκμετάλλευσης
Οικονομικό υπόδειγμα
Προσφορά και ζήτηση
Κατανάλωση
Καπνός
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001