Συλλογές
Τίτλος Rent seeking
Δημιουργός Σομπόνης, Κυριάκος
Συντελεστής Οικονομίδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 47σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Λέξη κλειδί Μακροοικονομία
Ελλάδα
Οικονομική ανάπτυξη
Μικροοικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 02-2005