Συλλογές
Τίτλος Πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι στην Ελληνική οικονομία
Δημιουργός Σπατιώτης, Παναγιώτης
Συντελεστής Κατσίμη, Μ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Ελλάδα
Οικονομικός κύκλος
Πολιτικά κινήματα
Ομάδα συμφερόντων
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005