Συλλογές
Τίτλος Η προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Δημιουργός Καλομάλλου, Μαρία
Συντελεστής Πλιάκος, Αστέριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 52σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Εμπορία
Οικονομικές συναλλαγές
Ηλεκτρονικό χρήμα
Internet
Καταναλωτής
Ημερομηνία έκδοσης 2012