Συλλογές
Τίτλος Παράρτημα
Εναλλακτικός τίτλος Διδάκτορες και πτυχιούχοι των οικονομικών και εμπορικών επιστημών
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 966.1 KB
σ. 71-74
Γλώσσα el
Κάλυψη 1928-1929
Ημερομηνία έκδοσης 1929
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών