Συλλογές
Τίτλος Σύγκλιση και απόκλιση του πληθωρισμού στη ζώνη του Ευρώ
Δημιουργός Βρέκου, Ελένη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Καλυβίτης, Σ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 41σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομικές συνθήκες
Οικονομική σύγκλιση
Νομισματική πολιτική
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομικά μεγέθη
Χώρες ΕΚ
Νόμισμα
Προσφορά και ζήτηση
Ανταγωνισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση
Πληθωρισμός
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002