Συλλογές
Τίτλος Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός Ξένου, Γεωργία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Χατζηπαναγιώτου, Πάνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 58σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Έρευνα
Οικονομική σύγκλιση
Οικονομικό υπόδειγμα
Διεθνές εμπόριο
Οικονομική ανάπτυξη
Ημερομηνία έκδοσης 2007