Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος υλοποίησης του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού με τη μέθοδο ανάλυσης κόστους - οφέλους
Δημιουργός Ασημάκης, Δημήτριος
Συντελεστής Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 93σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομική ανάλυση
Αναπτυξιακή πολιτική
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Ελλάδα
Επενδυτικό κόστος
Αερολιμένας
Επενδυτικό σχέδιο
Τράπεζα επενδύσεων
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Ημερομηνία έκδοσης 06-2013