Συλλογές
Τίτλος Χρηματοοικονομική ανάλυση ασφαλιστικών εταιρειών εισαγμένων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Δημιουργός Αγγελόπουλος, Δημήτριος
Συντελεστής Ντέμος, Αντώνιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 59σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματιστήριο αξιών
Κόστος κεφαλαίου
Ασφαλιστική εταιρία
Οικονομική ανάλυση
Ανάλυση κόστους
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Ημερομηνία έκδοσης 1997