Συλλογές
Τίτλος Η ελληνική πολιτική ασφάλειας την περίοδο 1974-1996
Εναλλακτικός τίτλος η ευρωπαϊκή διάσταση
Δημιουργός Μέξης, Δημήτριος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τσακαλογιάννης, Πάνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 38σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Αμυντική πολιτική
Πολιτική συνεργασίας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Διεθνής συνεργασία
Εξωτερική πολιτική
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή συνεργασία
Ημερομηνία έκδοσης 1996