Συλλογές
Τίτλος Η απελευθέρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος
Εναλλακτικός τίτλος επιπτώσεις στις επενδύσεις
Δημιουργός Αντωνάτου, Σταυρούλα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Gibson, H.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Νομισματική πολιτική
Πιστωτικό κόστος
Οικονομική πολιτική
Πιστωτική πολιτική
Ελλάδα
Χρηματοπιστωτική πολιτική
Πιστωτικό χρήμα
Χρηματιστική αγορά
Πιστωτικοί τίτλοι
Νόμισμα
Επενδύσεις
Χρηματαγορά
Επενδυτικό κόστος
Ημερομηνία έκδοσης 09-1997