Συλλογές
Τίτλος Ιδιωτικοποιήσεις
Εναλλακτικός τίτλος θεωρία και πράξη
Δημιουργός Μπολώσης, Χρ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τσακαλώτος, Ευκλείδης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 76σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Σχόλια : Γεώργιος Παγουλάτος
Λέξη κλειδί Τηλεπικοινωνία
Ηνωμένο Βασίλειο
Τομέας των τηλεπικοινωνιών
Ελλάδα
Κράτος
Ιδιωτική επιχείρηση
Αγορά της εργασίας
Αναδιανομή του εισοδήματος
Νομικό καθεστώς
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημόσιο οικονομικό δίκαιο
Ιδιωτικοποίηση
Δημόσια επιχείρηση
Ημερομηνία έκδοσης 12-1999