Συλλογές
Τίτλος Διευθύνσεις καθηγητών και λοιπού προσωπικού
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 326.4 KB
σ. 27-28
Γλώσσα el
Κάλυψη 1934-1935
Ημερομηνία έκδοσης 1935
Δικαιώματα χρήσης κλειστή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών