Συλλογές
Τίτλος Κρατικές ενισχύσεις και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημιουργός Τσαμπή, Αθανασία
Συντελεστής Καρύδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
Λέξη κλειδί Χρηματοπιστωτική πολιτική
Τραπεζικό σύστημα
Πλούτος
Εγγύηση
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομία
Κρατικές ενισχύσεις
Ημερομηνία έκδοσης 2011