Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση παραγωγικής επένδυσης στον κλάδο τροφίμων στην Ρουμανία
Δημιουργός Βαμβακάρη, Πιερίνα - Τζούλια
Συντελεστής Διαμάντης, Παναγιώτης Φ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 140σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί Προϊόν διατροφής
Εργασιακές σχέσεις
Οικονομία
Πληθωρισμός
Επενδύσεις
Επιχείρηση
Επενδυτικό κόστος
Επενδυτικό σχέδιο
Ρουμανία
Συναλλαγματική ισοτιμία
Αγορά της εργασίας
Ημερομηνία έκδοσης 1998