Συλλογές
Τίτλος Η οικονομική αξία των βελτιώσεων στην λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού σύμφωνα με την οδηγία - πλαίσιο περί υδάτων
Εναλλακτικός τίτλος η προοοπτική των κατοίκων του Ασωπού
Δημιουργός Θεοδώρου, Ελένη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Κουντούρη, Φοίβη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 41σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Χρήση του νερού
Έρευνα
Υδρολογία
Οικονομική ανάλυση
Διαχείριση των υδάτων
Υδάτινοι πόροι
Υδάτινο ρεύμα
Ημερομηνία έκδοσης 2012