Συλλογές
Τίτλος Διδακτέα ύλη ακαδημαϊκού έτους 1948-1949
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 2.199.6 KB
σ. 9-14
Γλώσσα el
Κάλυψη 1948-1949
Ημερομηνία έκδοσης [1949]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών